Cart 0

Voorschriften bij gebruik van parket op vloerverwarming

Algemeen

Hout is en blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarming. Voor de parketteur is het van belang te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarmingsysteem. Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat u de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouwprocedure en de luchtvochtigheid nauwkeurig opvolgt.
Maar zelfs als alle voorschriften nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming.

Houtsoorten
Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming te plaatsen. Houtsoorten als beuken, maple, essen, robijn of jatoba worden sterk afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften wordt voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

Systemen
Er bestaan verschillende vloerverwarmingsystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV), en droogbouwsystemen (waarbij de leidingen los liggen). Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt.
Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

Risico’s
De minste problemen zullen ontstaan bij een systeem dat dient als bijverwarming.
Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:
1. De temperatuur
Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale werkvloertemperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stooksei-zoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.
2. De luchtvochtigheid
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 50% en 60%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookzeizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

Instructies
Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

 • De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;
  Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden.
 • Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingssysteem is bereikt.
 • Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden.
 • Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren.
 • De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert.
 • Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Het is van belang dat u aanwezig bent bij het inmeten. De waarden worden namelijk in een rapport vastgelegd en dienen door u ondertekend te worden, om latere misverstanden te voorkomen.

  Tijdens en direct na de legwerkzaamheden
 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden.
 • Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

  In het gebruik
 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 28°C bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare schade aan de parketvloer. De parketteur heeft de mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde ‘verklikkers’ in te bouwen die de hoogst gemeten temperatuur onthouden.
 • Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50% en 60%).
 • Onderhoudsproducten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen.
 • Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en aan het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen.
 • Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik).
 • Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping).
  Strengere norm?
  Mochten de instructies bij ofwel de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

Verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige parketvloer.

Aarzel niet bij vragen of opmerkingen met ons contact op te nemen!